fbpx

TERMENI SI CONDITII

Donație Ecce-Homo

Pentru donație sunt următorii pași:

  • Pasul 1 – alegeți suma pe care vreți să o donați.
  • Pasul 2 – apăsați butonul donează care va plasa donația în coș.
  • Pasul 3 – verifică coș, apoi apăsați continuare comandă.
  • Pasul 4 – finalizare donație, introducerea informațiilor personale.
  • Pasul 5 – plasarea donației.
  • Pasul 6 – confirmarea donației de către Ecce Homo printr-un mesaj pe adresa de email.

Plata

Plata se face online cu cardul personal înspre contul celor de la Fundației Ecce Homo. Prin intermediul serviciului oferite de Netopia.

 

Politică de livrare

Livrarea donației se face online prin-un mesaj de confirmare pe email-ul personal, unde veți primi confirmarea donației.

Descrierea produselor și moneda de tranzacție

Produsul oferit e o donație. Iar moneda de tranzacție este euro.

Politica de retur / anulare

Aceasta fiind o donație nu se percepe retur sau anulare.

Informații despre datele cu caracter personal

Articol de informare și consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizația Creștină „Ecce Homo” prelucrează date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră (“Date cu Caracter Personal”).

Datele cu Caracter Personal vor fi colectate și prelucrate numai în măsură permisă prin Legea nr. 677/2001, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal și circulația liberă a acestor date.

Datele ce urmează a fi colectate direct de la dvs. se referă la : nume, prenume, adresa, număr de telefon, adresa de e-mail și codul numeric personal. Informațiile vor fi colectate prin mijloace automate, cu respectarea tuturor restricțiilor de securitate și protecție impuse de lege.

Datele cu Caracter Personal vor fi controlate de către utilizatori autorizați, identificați prin numele unic de utilizator. Partenerii contractuali ai societății vor avea de asemenea acces la aceste informații în scopul realizării scopurilor prezentate mai sus. În cazul în care compania noastră, sau o parte din această va fi vândută, va fuziona sau va fi transferată în alt mod către o altă entitate, acestea vor avea acces, în condițiile menționate anterior, la Datele cu Caracter Personal. De asemenea, este posibil că, în anumite circumstanțe, să fie nevoie să divulgam datele dvs. către anumite autorități legale și de reglementare (inclusiv autoritățile fiscale), către contabilii, auditorii, avocații sau alți asemenea consilieri externi ai companiei, sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de sisteme IT, organizațiile financiare etc). Vom putea divulgă aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în situația în care acest demers este necesar pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale.

Societatea noastră va putea colecta și stoca aceste informații în orice formă. Acestea vor fi stocate pe întreagă perioada de desfășurare a activității societății. Am implementat anumite măsuri de securitate pentru a asigura confidențialitatea informațiilor din baza noastră de date, în conformitate cu standardele minime de securitate impuse de legislație.

În conformitate cu legea 677/2001, va puteți exercită oricare dintre următoarele drepturi:

• Dreptul de a va accesa Datele cu Caracter Personal

• Dreptul de a solicită rectificarea, ștergerea sau blocarea corespunzătoare a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal

• Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (decizii automate bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, în scopul de a evalua anumite aspecte personale)

• Dreptul de a va adresa instanței de judecată în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Drepturile la care se face referire în alineatele de mai sus pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise adresate societății noastre.

Prin acceptarea prezentului formular de consimțământ confirmați faptul că ați fost informat cu privire la Datele cu Caracter Personal referitoare la dumneavoastră, care urmează să fie stocate, prelucrate și utilizate, și că sunteți de acord că aceste Date cu Caracter Personal să fie prelucrate și utilizate în limitele astfel specificate, pe durata de desfășurare a activității societății.

Consimțământ

Accept prezentul formular pentru a indică faptul că:

• Am citit și am înțeles în totalitate cele de mai sus și consimt la prelucrarea și utilizarea Datelor mele cu Caracter Personal, în conformitate cu cele indicate în prezentul articol.